แคลมป์รัดสาย แคลมป์รัดท่อ ปะกับ DIN 20039 A

หมวดหมู่สินค้า: Double Bolt Clamp
รหัส : DBC
Double Bolt Clamp DIN 20039A Two parts with loose saddles Material:Carbon Steel

10 มกราคม 2562

ผู้ชม 778 ผู้ชม

Double Bolt Clamp DIN 20039A Double Bolt Clamp DIN 20039A

Two parts with loose saddles

Material:Carbon Steel

Code Size Hose O.D.
Min Max
DBC029 1/2" 7/8" 1.1/8"
DBC034 3/4" 1.3/16" 1.5/16"
DBC040 1" 1.5/16" 1.17/32"
DBC049 1.1/4" 1.3/4" 1.31/32"
DBC060 1.1/2" 2.3/16" 2.9/16"
DBC076 2" 2.5/16" 2.15/16"
DBC094 2.1/2" 3.3/16" 3.3/4"
DBC115 3.1/2" 3.5/16" 3.15/16"
DBC525 4" 4.1/2" 5.1/8"
DBC769 6" 6.7/8" 7.3/8"
Engine by shopup.com