แคลมป์รัดสาย แคลมป์รัดท่อ ปะกับ DIN 20039 A

หมวดหมู่สินค้า: Double Bolt Clamp
รหัส : DBC
Double Bolt Clamp DIN 20039A Two parts with loose saddles Material:Carbon Steel

19 มกราคม 2567

ผู้ชม 3858 ผู้ชม

Double Bolt Clamp (DBC)
DIN 20039A


Inner surface has dual gripping ridges.

Bolts lugs are reinforced to prevent bending out of alignment.

Please measure hose OD accurately before ordering clamps

Structure: Two parts with loose saddles

MATERIAL: Carbon Steel

Application:  Tightening both bolts to securing hoses.

Two parts with loose saddles

Material:Carbon Steel

Code Size Outside Range of Hose
mm.
DBC029 1/2" 22-29
DBC034 3/4" 27-32
DBC040 1" 32-40
DBC049 1.1/4" 39-49
DBC060 1.1/2" 48-60
DBC076 2" 60-76
DBC094 2.1/2" 77-94
DBC400 3"-3.1/2" 87-97
DBC115 3" 95-115
DBC525 4" 103-125
DBC600 5" 130-144
DBC769 6" 165-192
Engine by shopup.com