แคลมป์รัดสาย แคลมป์รัดท่อ ปะกับ SAE J518  ISO 6162 ชิ้นเดียว

หมวดหมู่สินค้า: Captive Flange Clamp
รหัส : AFSI601C
Captive Flange Clamp (one-piece) แคลมป์รัดชิ้นเดียว  SAE J518  CODE 62 / ISO 6162 6000PSI Material: Carbon Steel with Zinc Coating

30 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 243 ผู้ชม

Captive Flange Clamp (one-piece) แคลมป์รัดชิ้นเดียว 
SAE J518  CODE 62 / ISO 6162 6000PSI
Material: Carbon Steel with Zinc Coating

SAE CAPTIVE FLANGE

Engine by shopup.com