เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Chemical Hose
  EF 642 - XLPE CHEMICAL SUCTION AND DISCHARGE HOSE W.P. 17 BAR XLPE240 Exitflex สายเคมี สายทนเคมี สายส่งเคมี สายน้ำยา สายส่งน้ำยา Construction Core:

  23 เม.ย. 2563

  252

 • หมวดหมู่สินค้า : Cooling Hose
  957LL 20 BAR Furnace Cable cooling (300 psi) - Non conductive HOSE ALFAGOMMA CC300 ALFAGOMMA สายหล่อเย็น สายเตาหลอม สายเตาอบ กันไฟฟ้าสถิตย์ Cable co

  28 เม.ย. 2563

  339

 • หมวดหมู่สินค้า : Chemical Hose
  505OG -16 BAR Acid-chemical S&D 16 bar (240 psi) - XLPE Dunlop Hiflex XLPE240-DL สายเคมี สายทนเคมี สายส่งเคมี สายน้ำยา สายส่งน้ำยา Tube: transparent

  28 เม.ย. 2563

  303

 • หมวดหมู่สินค้า : Oil Hose
  605AA Fuel-oil Suction and Discharge hose 10 bar (150 psi) Dunlop Hiflex OSD150-DL สายดูดส่งน้ำมัน สายน้ำมัน สายSuction สายส่งน้ำมัน สายเชื้อเพลิง สา

  28 เม.ย. 2563

  348

 • หมวดหมู่สินค้า : Oil Hose
  EF 613 - OIL / FUEL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR "EXITFLEX" OD150-EF Exitflex สายน้ำมัน สายส่งน้ำมัน สายผ่านน้ำมัน 10Bar 150PSI สายอุตสาหกรรม สายยาง สาย

  23 เม.ย. 2563

  227

 • หมวดหมู่สินค้า : Oil Hose
  650AA - Fuel-oil delivery 10 bar (150 psi) Dunlop Hiflex OD150-DL สายน้ำมัน สายส่งน้ำมัน สายผ่านน้ำมัน 10Bar 150PSI สายอุตสาหกรรม สายยาง สายเชื้อเพลิ

  28 เม.ย. 2563

  268

 • หมวดหมู่สินค้า : Water Suction and Discharge Hose
  EF 601 - WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE W.P. 10 BAR "EXITFLEX" WSD150-EF Exitflex สายดูดส่งน้ำ สายน้ำ สายส่งน้ำ Construction Core: Black colour, Sy

  23 เม.ย. 2563

  199

 • หมวดหมู่สินค้า : Water Suction and Discharge Hose
  202AA - General purpose S&D 10 bar (150 psi) - EPDM WSD150-DL สายดูดส่งน้ำ สายน้ำ สายส่งน้ำ Tube: black conductive EPDM. Reinforcement: high tensi

  28 เม.ย. 2563

  320

 • หมวดหมู่สินค้า : Sandblast Hose
  750AA Sandblast 10 bar (150 psi) SB150-DL Dunlop Hiflex สายพ่นทราย Tube: Black conductive NR - abrasion resistant Reinforcement: High tensile texti

  28 เม.ย. 2563

  319

 • หมวดหมู่สินค้า : Cement Hose
  720AA - Bulk material S&D 10 bar (150 psi) CSD150-AF Alfagomma สายซีเมนต์ สายดูดซีเมนต์ สายดูดส่งซีเมน Tube: black conductive NR - abrasion resistan

  28 เม.ย. 2563

  327

 • หมวดหมู่สินค้า : Cement Hose
  EF 626 - DRY CEMENT DELIVERY / SILO HOSE 10 Bar "EXITFLEX" CD150-EF Exitflex สายปูน สายส่งปูน สายไซโล สายถ่ายปูน สายเทปูน สายทิ้งปูน 10Bar 150PSI สาย

  23 เม.ย. 2563

  218

Engine by shopup.com